อนุบาลชั้นปีที่ 2

นางทองสุข มันปาฏิ
ครู คศ.1

นางพัชรินทร์ สมศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวหทัยกาญจน์ งามขำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2