อนุบาลชั้นปีที่ 1

นางทองสุข มันปาฏิ
ครู คศ.1

นางพัชรินทร์ สมศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

ณัฐภรณ์ นรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3