อนุบาลชั้นปีที่ 1

นางทองสุข มันปาฏิ
ครู คศ.1

นางพัชรินทร์ สมศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวหทัยกาญจน์ งามขำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวสุภาพิชญ์ เกติยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4