ข่าวประชาสัมพันธ์
23 สิงหาคม 2562 รับตราพระราชทานฯ ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรระดับปฐมวัยทุกท่
นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา. มอบหมาย รองกษิรา โกมลเดชาชัย รับตราพระราชทานฯ ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรระดับปฐมวัยทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับตราพระราชทานเป็นครั้งที่ 3 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ผู้แทนพระองค์)ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานเด็กปฐมวัยของเราต่อไป
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,14:59   อ่าน 239 ครั้ง