ข่าวประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2562 นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา มอบเงินรางวัลO - NET สูงก
17 พฤษภาคม 2562 
นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา มอบเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดราชโกษา ที่มีผลสอบคะแนน O - NET สูงกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ
ได้แก่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เป็น จำนวน เงิน 20,000 บาท
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,19:55   อ่าน 181 ครั้ง