ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562) 

***นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา พร้อมทั้งคณะบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ >>>
นางสาววันดี ศิริพงศ์ติกานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านต่าง ๆด้านการศึกษา  ของโรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง 

***ในการนี้ได้รับคำแนะนำและคำชม ถึงการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบครบถ้วน มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีโรงเรียนวัดราชโกษาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

***ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 243 ครั้ง