ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 3023) 05 ธ.ค. 63
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน​ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (อ่าน 3016) 29 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 3032) 17 ต.ค. 63
การจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3139) 13 ก.ค. 63
โรงเรียนวัดราชโกษาขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค (อ่าน 3168) 18 มิ.ย. 63
กำหนดการมอบตัวนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3018) 04 มิ.ย. 63
โรงเรียนวัดราชโกษา​ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียน​ (ครั้งที่3)​ ปีการศึกษา​ 2563 (อ่าน 3056) 20 มี.ค. 63
วันที่20พฤศจิกายน2562***โรงเรียนวัดราชโกษา​ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา​ ระหว่างวิทยาลั (อ่าน 3292) 20 พ.ย. 62
วันที่18พฤศจิกายน​2562มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียน​ ที่เข้าร่วมโครงการ​ Safeinternet (อ่าน 3308) 18 พ.ย. 62
ผู้บริหาร​ คณะครู​ บุคลากร​และนักเรียนโรงเรียนวัดราชโกษายินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา​ทั้ง​2 ท (อ่าน 3243) 01 พ.ย. 62
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานในพิธีอ่านตราตั้งเจ้ (อ่าน 3379) 25 ส.ค. 62
23 สิงหาคม 2562 รับตราพระราชทานฯ ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและบุคลากรระดับปฐมวัยทุกท่ (อ่าน 3379) 23 ส.ค. 62
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 แนะนำครูใหม่ 1. ว่าที่ ร.ต.ชุมพล สังขร ครูสอนวิชาสังคมศึกษา 2.นางเกศรา ทองเหลื (อ่าน 3366) 05 ส.ค. 62
นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษา รับโล่ โรงเรียนนำร่องต้นแบเยาวชนรุ่นใหม่ (อ่าน 3368) 29 พ.ค. 62
17 พฤษภาคม 2562 นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา มอบเงินรางวัลO - NET สูงก (อ่าน 3413) 17 พ.ค. 62
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 3323) 16 พ.ค. 62
16 พฤษภาคม 2562 *** ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1และ 2*** (อ่าน 3369) 16 พ.ค. 62
16 พฤษภาคม 2562 นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษา กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ป (อ่าน 3352) 16 พ.ค. 62
15 พฤษภาคม 2562 นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษาและข้าราชการครูและบุคลากร (อ่าน 3390) 15 พ.ค. 62
การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนวัดราชโกษา (อ่าน 3510) 11 มี.ค. 62
28 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 3391) 28 ก.พ. 62
27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท SIAM SERPENTARIUM จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงู (อ่าน 3363) 27 ก.พ. 62
25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระครูมานิตธรรมคุณ(อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโกษาอดีตเจ้าคณะแข (อ่าน 3414) 25 ก.พ. 62
23 กุมภาพันธ์ 2562ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโกษา พระครูมานิตธรรมคุณ(อดีตเจ้าอ (อ่าน 3434) 23 ก.พ. 62
16 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมธรรมะวันอาทิตย์ ช่วงเช้ากลุ่มศิลปะ - เปเปอร์ ฟรุ๊ต กลุ่มคอมพิวเตอร์ - E- (อ่าน 3361) 16 ก.พ. 62
15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา ประธานกรรมการ การทดสอบ (อ่าน 3293) 15 ก.พ. 62
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านผอ.สุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษารับมอบแว่นส (อ่าน 3261) 14 ก.พ. 62
"นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและการอาชีพ" (อ่าน 3444) 13 ก.พ. 62
นางสาววันดี ศิริพงศ์ติกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และนายชนภัทร์ ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึก (อ่าน 3487) 04 ก.พ. 62
ขอขอบพระคุณ นายนิพนธ์ กองทุ่งมน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุมทองเป็นประธานกรรมการดำเนินการสอบO-net (อ่าน 3395) 04 ก.พ. 62
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และยุวทูตจากเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (อ่าน 3406) 02 ก.พ. 62
ลดปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดราชโกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 3344) 01 ก.พ. 62
(วันจันทร์ 21 มกราคม 2562) นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา และคณะผู้บริห (อ่าน 3304) 21 ม.ค. 62
ข้าราชการร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (อ่าน 3450) 21 ม.ค. 62
ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ (อ่าน 3436) 18 ม.ค. 62
(12 มกราคม 2562) โรงเรียนวัดราชโกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการแสดงและร้องเพลง งานวันเด็ก (อ่าน 3346) 12 ม.ค. 62
นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชโกษา ขอขอบพระ (อ่าน 3305) 09 ม.ค. 62
7 มกราคม 2562 "โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนในโร (อ่าน 3284) 08 ม.ค. 62
7 มกราคม 2562 การแข่งขันชิงลำดับที่ 3 กีฬาสี (อ่าน 3304) 08 ม.ค. 62
กิจกรรมการนิเทศภายใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 3334) 08 ม.ค. 62