ภาพกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน​2562​ เวลา09.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน​2562​ เวลา09.00น.

นางสุกันยา​ ประกอบผล​ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู​โรงเรียนวัดราชโกษา​
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง รายงานภาพรวมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ในด้านการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ศักยภาพและอื่นๆ
อีกทั้ง ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมคิด และร่วมทำกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหา ส่งเสริม พัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียนในชั้นเรียน
ให้ผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2562,21:53   อ่าน 190 ครั้ง