ภาพกิจกรรม
2 เมษายน 2561 >>>การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561<<<
วันที่ 2 เมษายน 2562
>>>การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561<<<
ท่าน ผอ.สุกันยา ประกอบผล คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ยินดีต้อนรับ ท่าน ศน.พรทิพย์ โชคถาวร และท่าน ศน. วิลัน ทำไร่ ให้เกียรติมาเป็น คณะกรรมการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2561 เพื่อสะท้อนผลงานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดราชโกษา 
ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) >ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2562,21:10   อ่าน 127 ครั้ง