ภาพกิจกรรม
27 กุมภาพันธ์ 2562 การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
27 กุมภาพันธ์ 2562
นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา ประธานกรรมการ การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,10:20   อ่าน 1144 ครั้ง