ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน เพื่อมีวิทยาฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน 
เพื่อมีวิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยมีนางสุกันยา ประกอบผล(ประธานกรรมการ)
นายวัลลภ เลิศศรี (กรรมการ)ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายชนภัทร์ ทบศรี(กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,14:40   อ่าน 165 ครั้ง